מודל W.C.C

מודל התערבות אינטגרטיבי, הממזג שלוש גישות: הגישה הרפואית משפחתית, הגישה האימונית והגישה שפותחה על ידי ה- Wellness community.

המודל שייך לגישה קוגניטיבית–התנהגותית ולזרם הפסיכולוגיה החיובית- הומניסטית. הוא מתמקד בזיהוי הממדים החיוביים בחייו של האדם: כוחות , חוזקות ומיומנויות, וגיוסם לטובת התנהלות אפקטיבית יותר בחיים. המודל מאפשר התבוננות פנימה מחד, וקביעת יעדים ופעילויות מכוונות להשגתם מאידך. ייחודיות המודל טמונה ביכולתו לספק לחולה ומשפחתו כלים ואפשרויות לניהול עצמי בצל המחלה. כמו כן לספק דרך מובנית ברורה וידידותית לאיש המקצוע בעבודתו עם המטופל ובני משפחתו.

נגישות